Gratis bistand i skattesager

Er din skattesag principiel, kan du få den ført, uden at du selv skal betale:

Vinder du, betaler staten. Får du ikke medhold, betaler vi. Du skal dog være opmærksom på, at du til staten skal betale en klageafgift på 400 kr., som kun bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold.

Kontakt Hans Chr. Spies for at få at vide, om du kan få gratis bistand i din sag.


Du bør ikke sende personnummer eller andre private oplysninger, før du har fået anvist, hvordan der kan korresponderes sikkert om din sag.

Det gør vi:

  1. Er der tale om en principiel skattesag, sender vi dig et skriftligt tilbud om at føre sagen for dig, uden at du selv skal betale.
  2. Vi undersøger, om det er muligt at få SKAT til frivilligt at ændre afgørelsen.
  3. Vi udarbejder et udkast til klageskrift, som vi sender dig til gennemlæsning.
  4. Når klageskriftet er rettet til, indgiver vi det til den relevante instans.
  5. Vi repræsenterer dig i alle møder, her­under retsmøder.
  6. Får du medhold, betaler staten salæret til os. Får du mod forventning ikke medhold, betaler vi.
Spies Law ApS
Jernbane Alle 2
3050 Humlebæk
spies@spieslaw.dk
30 25 13 93

Spies Law ApS, cvr-nr. 26 93 78 25, udøver virksomhed omfattet af lov om juridisk rådgivning, med hvis overholdelse Forbrugerombudsmanden fører tilsyn

! Behandling af personoplysninger